Ing. Ondřej Hrazdira

Povodí Vltavy, státní podnik